NVM makelaar - taxateur in de Zaltbommel regio

U wilt de waarde weten van uw woning. Een taxatie geeft hier antwoord op. Steeds meer geldverstrekkende instellingen eisen dat een gecertificeerde taxateur deze taxatie doet. Dat kan bij een NVM makelaar. Iedere NVM makelaar is ingeschreven in het register van stichting NRVT en daarmee een gecertificeerde taxateur.

NVM makelaars ondergaan een periodieke hercertificering. Zo blijft de kwaliteit van de kennis gewaarborgd. De NVM makelaar is dus bij uitstek geschikt een taxatie voor u uit te voeren.

Uniforme norm
NVM makelaars hanteren tijdens het taxeren allen dezelfde norm voor het vaststellen van de oppervlakten: de Meetinstructie gebaseerd op de NEN2580. Het hanteren van één uniforme meetwijze levert als voordeel op dat NVM taxaties van woningen op dezelfde manier plaatsvinden.

Dankzij de NVM-database die wordt bijgehouden door 4000 NVM makelaars heeft uw NVM taxateur meer referenties voor de taxatie tot zijn beschikking dan andere makelaars. Hierdoor kan een taxatie nog nauwkeuriger worden uitgevoerd.

Actuele regionale marktsituatie
Door de actualiteit is de NVM makelaar zeer goed op de hoogte van de laatste marktontwikkelingen en de huidige regionale situatie. Een van de essentiële punten om de waarde van uw onroerend goed te bepalen.

Verschil tussen taxateur en makelaar
Bij het bepalen van de waarde van een huis kunt u gebruik maken van een taxateur. Een taxateur is een ter zake kundig persoon die de waarde van het huis kan inschatten en staat geregistreerd in een register. Wat dat betreft is er geen verschil met een makelaar.

In de meeste gevallen is de taxateur ook makelaar. Afhankelijk van de opdracht die u verstrekt, treedt de persoon die u inhuurt op als makelaar of als taxateur. Het is daarom goed om te weten wat het verschil is tussen taxateur en makelaar:

- Een makelaar zet zijn kennis in als belangenbehartiger van een koper of verkoper. Hij is niet onpartijdig en behartigt primair de belangen van zijn opdrachtgever.

- Een taxateur geeft onpartijdig een deskundig waardeoordeel. Hij mag zich niet laten leiden door de belangen van wie dan ook.

Makelaar / taxateur staat sterker
Zowel bij het beroep van makelaar als taxateur ligt dezelfde kennis en expertise ten grondslag. Beide vakgebieden vullen elkaar aan. Een makelaar die taxeert, kan zijn cliënt beter adviseren. Een taxateur die makelt heeft praktijkkennis van de courantheid van een woning. Alle NVM makelaars staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van NRVT en kunnen ook als taxateur optreden.